संपर्क ठेगाना:

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय
लुम्बिनी प्रदेश ,राप्ती उपत्यका (देउखुरी),मौरिघाट,दाङ
नेपाल


टेलिफोन :
ईमेल : provinceedd5@gmail.com  
वेबसाईट : eddmos.p5.gov.np

तपाईंका गुनसाहरु पठाउनुहोस्: