संपर्क ठेगाना:

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय
लुम्बिनी प्रदेश ,बुटवल
नेपाल


टेलिफोन :०७१-४४५५५८,  ०७१-४४५५६०
ईमेल : provinceedd5@gmail.com  
वेबसाईट : eddmos.p5.gov.np

तपाईंका गुनसाहरु पठाउनुहोस्: