का.स. मू.को आधारमा गरिने प्रा.द्बितीय श्रेणीका ७५% शिक्षक बढुवा नतिजा सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-११-१६

का.स. मू.को आधारमा गरिने प्रा.द्बितीय श्रेणीका ७५% शिक्षक बढुवा नतिजा सम्बन्धी सूचना !

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०८०-११-१६