कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने ७५% शिक्षक बढुवा नतिजाको सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-११-७

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने ७५% शिक्षक बढुवा नतिजाको सूचना !

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०८०-११-७